หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

Photo Gallery : Gripen 39 C/D - Royal Thai Air Force

ประมวลภาพ เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen 39 C/D ของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 กองทัพอากาศ...

Photo Gallery : RTAF F-5T Tigris @ Wing 21 Ubon*

ประมวลภาพ F-5T Tigris ฝูงบิน 211 กองบิน 21 ซึ่งเป็นภาพจากอัลบั้ม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี'57 ที่ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ของ Natee Sukcharoen
และเข้าไปรับชมภาพ F-5T Tigris จากอัลบั้ม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 ที่ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ของ Natee Sukcharoen จากโพสต์ที่แล้วได้ที่ >>Photo Gallery : RTAF F-5T Tigris @ Wing 21 Ubon

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

MOST FEARED maneuver in the air from Sweden Jet Fighter | Cockpit View


MOST FEARED maneuver in the air from Sweden Jet Fighter - YouTube

กองพลทหารม้าที่ 3 ฝึกอบรมขยายผลการฝึกพลประจำรถถังหลัก VT-4

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  ที่ลานอัศวิน อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  พลตรี จุมพล จุมพลภักดี  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมขยายผลการฝึกพลประจำรถถังหลัก  VT-4”  เพื่อให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองพลททหารม้าที่ 3 เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ยุทโธปกรณ์หลักที่ได้รับมาใหม่และนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้แก่กำลังพลที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกที่ศูนย์การทหารม้า ตามหลักสูตรการฝึกของ บริษัท นอรินโค ในห้วงที่ผ่านมา
เพื่อให้กำลังพลประจำรถถังหลัก VT-4 เกิดความรู้ ความชำนาญ ในการใช้ยุทโธปกรณ์หลัก สามารถใช้ระบบงานอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มขีดสมรรถนะสูงสุดของยุทโธปกรณ์ พร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ในตำแหน่งของพลประจำรถถัง  อีกทั้งก่อให้เกิดความพร้อมรบด้านกำลังพลของหน่วย พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้เกิดความพร้อมรบในทุกสถานการณ์การใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับการฝึกครั้งนี้แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ภาคการฝึก ประกอบด้วย การฝึกภาคทฤษฎี ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวนกรมทหารม้าที่ 7 และอาคารโรงรถสายพานกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะที่ 3  กองพันทหารม้าที่ 14 และ การฝึกภาคปฏิบัติ ที่สนามฝึกขับรถสายพานและรถถัง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  โดยมีกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 6  กองพันทหารม้าที่ 21 และกรมทหารม้าที่ 6 กว่า 130 นาย เข้าร่วมการฝึก ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นี้


การตรวจสภาพความพร้อมรบ กรมทหารม้าเฉพาะกิจที่ ๔...


การตรวจสภาพความพร้อมรบ ฉก.ม.๔ พล.ม.๒ รอ. เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๐

การตรวจสภาพความพร้อมรบ กรม ม.ฉก. กองทัพภาคที่ 3


การตรวจสภาพความพร้อมรบ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ (กรม ม.ฉก.) กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ...

Saab 39 Gripen 2018