หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในเวลา 09.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางพร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปยังเรือหลวงปัตตานี ซึ่งจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อขึ้นแท่นรับการเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 19 นัด จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนาม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กลับขึ้นยังเรือหลวงปัตตานี เพื่อกล่าวสดุดี และมอบของที่ระลึก จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และเดินทางกลับ
ต่อมาในเวลา 10.00 น. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางถึงยังบริเวณพิธี ณ เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือแหลมเทียน โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขึ้นแท่นรับการเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 19 นัด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนาม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด กลับขึ้นยังเรือหลวงปัตตานี เพื่อกล่าวสดุดี และมอบของที่ระลึก จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับพิธีในวันนี้ มีการจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ จำนวน 1 กองร้อยร่วมกับ กำลังทางเรือและอากาศยานเข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย
1.หมู่เรือรับรอง ประกอบด้วย เรือหลวงปัตตานี เป็นเรือรับรอง และ เรือ ต.112 เป็นเรือตรวจพล
2.หมู่เรือสวนสนาม (เรือจอด) ประกอบด้วย เรือหลวงปิ่นเกล้า เป็นเรือยิงสลุต เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงสุโขทัย
3.หมู่เรือรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย เรือ ต.93 เรือ ต.82 เรือ ต.994 เรือ ต.996
4.หมวดเรือสนับสนุน ประกอบด้วย เรือหลวงจุฬา เรือหลวงมาตรา เรือหลวงแรด
5.หมวดบินสวนสนาม ประกอบด้วย ฮ.ปด.1 (S-70B) ฮ.ลล.5 (MH-60S) ฮ.ลล.6 (EC645T2) บ.ลว.1 (Do-228) บ.ตผ.1 (F27MK200) บ.ตช.1 (T337) ฮ.ลล.2 (Bell212)
6.หมวดบินรับรอง ประกอบด้วย บ.ลล2 (EMB-135)
กำลังพลจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1 กองร้อย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.AAVP7A1 จำนวน 1 คัน
2.รถยานเกราะ BTR – 31E จำนวน 1 คัน
3.ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก
กำลังพลจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 กองร้อย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มิลลิเมตร
2.GHH – 45 A1 จำนวน 2 กระบอก
3.ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก
4.ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มิลลิเมตร จำนวน 1 แท่น
5.เครื่องควบคุมการยิง F/C จำนวน 1 เครื่อง
6.รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
7.รถเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ จำนวน 1 คัน
8.รถ Kronos จำนวน 1 คัน
9.รถเชื่อมโยงคันที่ 1 จำนวน 1 คัน
10.รถครัวสนาม 1 จำนวน 1 คัน

พิธีสวนสนามทางเรือ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ

18 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือที่กองทัพเรือ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศวร อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกองเรือยุทธการจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และมีพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองเรือสวนสนาม ได้ให้การต้อนรับและเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นแท่นรับความเคารพ จากนั้น เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุต จำนวน 19 นัด และเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ก่อนจะเดินทางกลับ
สำหรับพิธีสวนสนามทางเรือที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ มี #เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือรับรอง #เรือหลวงปิ่นเกล้าเป็นเรือยิงสลุต ในส่วนเรือที่เข้าร่วมสวนสนามรวมทั้งสิ้น 13 ลำ อากาศยาน 6 ลำ ประกอบด้วย
1.#หมู่เรือสวนสนาม ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงคีรีรัฐ เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงสงขลา เรือหลวงท่าดินแดง
2.#หมู่เรือรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย เรือ ต.112 เรือ ต.82 เรือ ต.995 เรือ ต.996 เรือ ต.261 เรือ ต.262 เรือปฏิบัติการความเร็วสูงชุด เรือ พ.51
3.#หมวดเรือสนับสนุน ประกอบด้วย เรือหลวงจุฬา เรือหลวงมาตรา เรือหลวงแรด
4.#หมวดบินสวนสนาม ประกอบด้วย ฮ.ปด.1 (S-70B) ฮ.ลล.6 (EC645T2) บ.ลว.1 (Do-228) บ.ตผ.1 (F27MK200) บ.ตช.1 (T337) ฮ.ลล.2 (Bell212)
6.หมวดบินรับรอง ประกอบด้วย บ.ลล2 (EMB-135) ฮ.ลล.5 (MH-60S) ฮ.ปด.1 (S-70B)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ

กรุงเทพฯ 6ก.ย.2560 - กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ
พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ต.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 - 2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ จำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ ประกอบพิธีรับมอบเรือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ประกอบพิธีรับมอบเรือ ในวันนี้ (6 กันยายน 2560) โดยได้มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และนางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.265 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.270 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

คุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability)

คุณลักษณะทั่วไป (Ship System Performance) ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ 45 ตัน ขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมต่อเรือ Det Norske Veritas (DNV) เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 กำลังเครื่องยนต์ 1,029 kW ที่ 2,100 RPM พร้อมเพลาใบจักร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Prime Mover) ตราอักษร PERKINS เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตราอักษร MARATHON MAGNAPLUS เกียร์ทด ตราอักษร TWIN DISC ชนิด Intermediate Duty ขนาด Input Rating สูงสุดที่ 1,145 kW ที่ความเร็วรอบ 2,100 RPM จำนวน 2 ชุดเครื่อง ระบบเพลาใบจักรแบบ Fixed Pitch จำนวน 2 ชุด

อาวุธประจำเรือ อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณหัวเรือ อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณท้ายเรือวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

T-50TH First Flight!

T-50TH แห่งกองทัพอากาศไทย ทำการบินครั้งแรกเหนือน่านฟ้าเกาหลี...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศกันนะครับ
#T50THRTAF...
#ทหารฉลาดอาวุธฉลาดกลยุทธ์ที่ฉลาดชนะ


ที่มา: กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ..

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ออกเรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
โดยมีเรือและอากาศยานร่วมการฝึกครั้งนี้ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S– 70 B) จำนวน 1 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย (MH-60S ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้นายทหารนักเรียนและนายทหารประจำเรือมีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ และการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งในปัจจุบันมีการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพอากาศด้วย นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น นับเป็นการวางพื้นฐานสำคัญในการสร้างนายทหารที่เป็นผู้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ อันจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือต่อไปในอนาคต

#SurfaceWarfare #นักรบผิวน้ำ #เพิ่มขีดความสามารถด้านปฏิบัติการทางเรือให้แก่กำลังพล