หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

F-16 AM/BM eMLU - Royal Thai Air Foece

รวมภาพ F-16 AM/BM eMLU ของ กองทัพอากาศไทย จากการฝึกผสม Cope Tiger 2017 ,Cobra Gold 2017 ,Pitch Black 2016 ,..

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูล กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

ภารกิจ: กองเรือฟริเกตที่ ๒ มีหน้าที่จัด และเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ
ประวัติ: กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ โดยกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กองทัพเรือปรับโครงสร้างหน่วยกำลังรบใหม่ โดยจัดแบ่งกองเรือตามประเภทจากเดิม ๔ กองเรือ เป็น ๙ กองเรือ ต่อมากองทัพเรือได้รับมอบเรือฟริเกตชุด เรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งต่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน ๔ ลำ คือ เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี โดย เรือหลวงเจ้าพระยา ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นลำแรก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเจิมเรือชุด เรือหลวงเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใน กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตลอดมา และในปี ๒๕๓๗ กองทัพเรือได้รับมอบ เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน โดยให้สังกัดกับกองเรือฟริเกตที่ ๒
กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ในการจัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การจัดเรือปฏิบัติราชการกองเรือภาค ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การจัดกระบวนเรือคุ้มกัน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการเดินทางจากประเทศสเปนกลับมายังประเทศไทย การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมาทำให้กำลังพลของกองเรือฟริเกตที่ ๒ มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในทะเล ดังนั้น กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติสืบไป
กำลังรบของกองเรือ..
กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ มีประจำการด้วยเรือฟริเกตทั้งสิ้นจำนวน 6 ลำ ที่เป็นกำลังรบหลักของกองเรือ อันประกอบด้วย เรือหลวงเจ้าพระยา (455) ,เรือหลวงบางปะกง (456) ,เรือหลวงกระบุรี (457) ,เรือหลวงสายบุรี (458) ,เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422)
ร.ล.เจ้าพระยา was commissioned On 5 April 1991
ร.ล.บางปะกง                                                                   On 20 July 1991
ร.ล.สายบุรี                                                                       On 16 January 1992
ร.ล.กระบุรี                                                                        On 4 August 1992
ร.ล.นเรศวร                                                                       On 15 December 1994
ร.ล.ตากสิน                                                                       On 28 September 1995

เรือรบส่วนหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้พร้อมรับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรือที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว คือ เรือหลวงกระบุรี (457) ,เรือหลวงสายบุรี (458) ,เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงตาปี

ชุด ร.ล.ตาปี (PF-103 class patrol frigate)
ชื่อเรือ หมายเลข และวันที่ขึ้นระวางประจำการ
431 ร.ล.ตาปี (19 พฤศจิกายน 2514)
432 ร.ล.คีรีรัฐ (10 สิงหาคม 2517)
หมายเหตุ
เดิม คือ เรือ PF-107 และ PF-108 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้สร้าง
American Shipbuilding ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะ
ระวางขับน้ำปกติ 1,079 ตัน เต็มที่ 1,125 ตัน
ความยาว 82.5 ม. ความกว้าง 9.9 ม. กินน้ำลึก 4.2 ม.
ความเร็วสูงสุด 20 น็อต ความเร็วเดินทาง 15 น็อต
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 2,400 ไมล์ ที่ความ เร็วเดินทาง 4,203 ไมล์
กำลังพลประจำเรือ 150 นาย
เครื่องจักร
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Detroit Diesel 16V-149TI กำลัง 1,400 แรงม้า 2 เครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Detroit Diesel 12V-71 2 เครื่อง
เพลาใบจักร 2 เพลา
อาวุธ
ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Compact ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Breda/Bofors Type 107 ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Rheinmetall Mk 20 DM6 ขนาด 20 มม./85 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
แท่นยิง Mk 32 mod 5 สำหรับตอร์ปิโด Raytheon Mk 44 mod 1 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
รางปล่อยระเบิดลึก Mk 9 สำหรับระเบิดลึก Mk 6 2 ราง รางละ 8 ลูก หรือ Mk 9 2 ราง รางละ 10 ลูก
ระบบลบล้างสนามแม่เหล็กตัวเรือ Ultra Electronics EMS SSM
แท่นยิงเป้าลวง Sippican Mk 135 2 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Raytheon AN/SPS-53E
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales LW04
เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod 61
ศูนย์รวบ (ปืนใหญ่เรือ) Thales TDS
เรดาร์เดินเรือ Koden และ Furuno
โซนาร์ติดใต้ตัวเรือ Atlas Elektronik DSQS-21C
ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ Elettronica ELT-211
ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)
ระบบควบคุมการยิง (ตอร์ปิโด) Lockheed Martin Mk 309
ระบบควบคุมการยิงเป้าลวง Sippican Mk 34 RBOC
ระบบตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk X
ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
http://thaiarmedforce.com/inventory/34-thailand-inventory/51-rtn-combatship-spec.html

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

การฝึกการส่งกำลังบำรุงทางทะเล ของกองทัพเรือ

จากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทางเรือ ในการฝึกต่างๆ ของกองทัพเรือ มักจะพบเห็นการฝึก การส่งกำลังบำรุงทางทะเล อยู่เสมอ ซึ่งการฝึกดังกล่าว แบ่งเป็น
- การรับส่งสิ่งของ ระหว่างเรือ-เรือ RAS (Replenishment-at-sea)
- การรับส่งของเหลวในทะเล ระหว่างเรือ-เรือ FAS (Fuelling-at-sea)
- การรับส่งสิ่งของกลางทะเลในทางดิ่ง ระหว่างเฮลิคอปเตอร์-เรือ VERTREP (Vertical Replenishment)

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

ข้อมูล กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภารกิจ และกำลังรบ..

ความเป็นมา

กองเรือฟริเกตที่ ๑ (กฟก ๑) เดิมชื่อกองเรือปราบเรือดำน้ำ ซึ่งได้รับการจัดตั้งหน่วยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ โดยกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้จัดส่วนราชการของกองเรือยุทธการใหม่ โดยแบ่งกำลังทางเรือตามประเภทเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นออกเป็น ๔ กองเรือ ประกอบด้วย

   - กองเรือตรวจอ่าว
   - กองเรือปราบเรือดำน้ำ
   - กองเรือทุ่นระเบิด
   - กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ


ในส่วนของ กองเรือปราบเรือดำน้ำ ได้จัดเรือที่มีขีดความสามารถ ในการปราบเรือดำน้ำรวมไว้ด้วยกัน โดยมี น.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ (ยศในขณะนั้น) ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็นท่านแรก เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๙๖ และมี น.อ.สงัด ชลออยู่ (ยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการเสนาธิการ กองเรือปราบเรือดำน้ำ โดยมีเรือในบังคับบัญชารวม ๑๑ ลำ ประกอบด้วย
 ร.ล.ท่าจีน, ร.ล.ประแส, ร.ล.บางปะกง, ร.ล.สารสินธุ,
 ร.ล.ทยานชล, ร.ล.พาลี, ร.ล.สุครีพ , ร.ล.ตองปลิว,
 ร.ล.ลิ่วลม, เรือปร.11 เรือปร.12
ซึ่งขณะนี้ได้ปลด ระวางประจำการไปหมดแล้ว


ต่อมากองทัพเรือได้จัดหาเรือฟริเกต เรือคอร์เวตและเรือตรวจการณ์ ปราบเรือดำน้ำ เพื่อทดแทนเรือปราบเรือดำน้ำ ที่ปลดระวางประจำการไป และให้เพียงพอต่อ การใช้งานตามแผนพัฒนากำลังทางเรือ จากจำนวนเรือที่เพิ่มมากขึ้น และขีดความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เรือสามารถป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำได้ในขณะเดียวกัน และสอดคล้องกับ แนวความคิดในการปรับ โครงสร้างหน่วยกำลังรบ กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติแก้ไขอัตรากองเรือยุทธการใหม่ เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยเพิ่มขึ้น ๓ กองเรือ คือ
 - กองเรือฟริเกตที่ ๒
 - กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
 - กองเรือปราบเรือดำน้ำ (รวมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก กองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็น กองเรือฟริเกตที่ ๑ )
และแยกกองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ ออกเป็นกองเรือยกพลขึ้นบก กับกองเรือยุทธบริการ โดยรวมเรือปราบเรือดำน้ำที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุงที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จัดหามาจาก สหรัฐอเมริกา ให้สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ และเรือปราบเรือดำน้ำอีกส่วนหนึ่งให้สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๒ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเรือและสายงานธุรการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ยังคงยึดถือวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันก่อตั้ง กองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองเรือฟริเกตที่ ๑

ปัจจุบัน กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีเรือในบังคับบัญชาทั้งสิ้น ๑๐ ลำ โดยแบ่งเป็น ๓ หมวดเรือ
หมวดเรือที่ ๑ ประกอบด้วย ร.ล. ตาปี ร.ล. คีรีรัฐ ร.ล. มกุฎราชกุมาร ร.ล. รัตนโกสินทร์ ร.ล. สุโขทัย
หมวดเรือที่ ๒ ประกอบด้วย ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.ล. ปิ่นเกล้า
หมวดเรือที่ ๓ ประกอบด้วย ร.ล. คำรณสินธุ ร.ล. ทยานชล ร.ล. ล่องลม

เรือหลวงท่าจีน ลำใหม่ ที่กำลังจะเข้าประจำการอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 1

หน้าที่และภาระกิจ

กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีหน้าทีจัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำ และป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
- จัดส่งเรือออกปฏิบัติราชการ ในทัพเรือภาคที่ ๑ ๒ และ ๓ ตามแผนการใช้เรือ โดยมี การปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มครอง เรือประมง การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การป้องกันฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หัวเมืองชายทะเลและการลาดตระเวนร่วมกับ ทร.เวียดนาม และ มาเลเซีย

- ฝึกอบรมกำลังพล เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้สามารถปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลบำรุงรักษาเรือและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม ปฏิบัติราชการตลอดเวลา
- ฝึกการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในทะเลทางยุทธวิธี และสาขาการปฏิบัติต่าง ๆ กับกองเรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือและกับกองทัพเรือของมิตรประเทศเพื่อให้มีขีดความสามารถ และความชำนาญในการทำการรบ รวมทั้ง มีการพัฒนา อยู่ตลอดเวลา

โครงสร้าง กฟก.๑ 

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ มีการจัดส่วนราชการเป็น ๕ หน่วย คือ 
๑. กองบัญชาการ มีหน่วยในบังคับบัญชา ๘ หน่วย ( ๑ กอง ๗ แผนก )
๑.๑ แผนกธุรการ
๑.๒ แผนกกำลังพล
๑.๓ แผนกยุทธการและข่าว
๑.๔ แผนกส่งกำลังบำรุง
๑.๕ แผนกสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๖ แผนกพลาธิการ
๑.๗ แผนกการเงิน
๑.๘ กองช่าง 

๒. กองร้อยกองบัญชาการ มีหน่วยในบังคับบัญชา ๓ หน่วย คือ
๒.๑ กองบังคับการกองร้อย
๒.๒ หมวดบริการ
๒.๓ หมวดป้องกัน 

๓. หมวดเรือที่ ๑
๓.๑ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
๓.๒ ร.ล. ตาปี
๓.๓ ร.ล. คีรีรัฐ
๓.๔ ร.ล. รัตนโกสินทร์
๓.๕ ร.ล. สุโขทัย

๔. หมวดเรือที่ ๒
๔.๑ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๔.๒ ร.ล. ปิ่่นเกล้า

๕. หมวดเรือที่ ๓
๕.๑ ร.ล. คำรณสินธุ
๕.๒ ร.ล. ทยานชล
๕.๓ ร.ล. ล่องลม

เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (441)
เรือหลวงสุโขทัย (442)
เรือหลวงคำรณสินธุ (531)
 เรือหลวงทยานชล (532)
เรือหลวงล่องลม (533)
เรือหลวงตาปี (431)
 เรือหลวงคีรีรัฐ (432)
เรือหลวงมกุฎราชกุมาร (433)
เรือหลวงปิ่นเกล้า (413)
เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (461)
เรือหลวงท่าจีน (471)ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/person