หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ 2 T-50TH ระหว่างบินเดินทาง..

ประมวลภาพ เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH 2 เครื่องแรก สำหรับกองทัพอากาศไทย ในระหว่างการบินเดินทางนำส่งจากโรงงานของ KAI ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทย โดยทำการบินเป็นระยะทาง 6,658 กิโลเมตร ระยะเวลารวม 12 ชั่วโมง  และแวะพักเครื่องตามเส้นทางบินใน 3 ประเทศ คือ ใต้หวัน ,ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย จากนั้นจึงบินตรงสู่ประทศไทย ที่ กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์..
ทั้งนี้ T-50TH ได้ออกบินเดินทางจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และกำหนดถึงประเทศไทย ณ กองบิน 4 ตาคลี ในวันที่ 11 มกราคม 2561 แต่มีเหตุขัดข้อง ต้องเลื่อนกำหนดการบินส่งมอบเเป็นวันที่ 12 ม.ค.2561 และต่อมาทางกองทัพอากาศแจ้งเลื่อนกำหนดการเเป็นครั้งที่ 2 โดยเลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากเครื่องบิน T-50TH ทั้งสองเครื่อง ได้บินเข้าสภาพอากาศที่รุนแรงระหว่างบินเดินทาง จึงต้องจอดพักเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คและแก้ไขเหตุขัดข้อง ที่ สนามบินกวนตัน ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม T-50TH ทั้งสองเครื่องยังสามารถบินเดินทางต่อไปได้ แต่เพื่อให้กองทัพอากาศไทย ได้รับมอบเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนรับมอบบริษัทผู้ผลิตคือ KAI จึงต้องดำเนินการแก้ไขเครื่องให้สมบูรณ์ เรียบร้อย ก่อนส่งมอบต่อไป
2 T-50TH เริ่มต้นออกบินเดินทาง..
 2 T-50TH..ที่ สนามบินเกาสง ประเทศใต้หวัน

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

กองบิน 7 จัดเต็มเพื่อเยาวชนในงานวันเด็ก พ.ศ.2561

ในฐานะกองบินหลักในการธำรงกำลังเพื่อการดูแลรักษาน่านฟ้าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังเป็นต้นแบบของกองบินยุคใหม่ที่ประจำการด้วยอากาศยานยุคใหม่ของกองทัพอากาศทั้งเครื่องบินรบแบบ JAS-39 C/D กริปเป้น และเครื่องบินควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ลำเลียง แบบ SAAB-340/AEW ในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีนี้จึงเป็นเหมือนโอกาสให้กองทัพอากาศได้ทำการเปิดบ้าน ฐานทัพอากาศหลักของภาคใต้ให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าชมความก้าวหน้าขององค์ประกอบต่างๆ ของกองบิน 7 อย่างใกล้ชิด

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดงานจากบริเวณซองจอดอากาศยานในปีที่ผ่านมาเป็นพื้นที่หน้าหอบังคับการบิน ซึ่งเป็นลานกว้างที่เหมาะสมกับการแบ่งโซนจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยมีจุดเด่นคืออากาศยานที่นำมาจัดแสดง และระบบป้องกันฐานบิน โดยมีอากาศยานที่ไม่ได้ประจำการในกองบิน 7 อีกหนึ่งแบบที่มาร่วมตั้งแสดงคือเครื่องบินฝึก 2 เครื่องยนต์ แบบ DA-42 ของโรงเรียนการบิน

ไฮไลท์ของการบินโชว์ที่นี้ก็ต้องเป็นการแสดงการบินของเครื่องบินรบแบบกริปเป้น ที่นำโดยการบินผาดแผลงจากฝีมือการบินมือบินผาดแผลง ร.อ. ธนาศักดิ์ สีขาว นามเรียกขาน “มาสเตอร์” ที่ทำการบินทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นอกจากนั้นเป็นการบินการจำลองการโจมตีสนามบินของหมู่บินกริปเป้นจำนวน 2 ลำ ที่ทำการเกาะหมู่อย่างใกล้ชิด การบินโลว์พาส ของกริปเป้น เครื่องบินที่ทำการขึ้นบินเพื่อออกเดินทางไปทำการบินผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำการร้องขอกองบิน 7 เอาไว้ สลับกับการแสดงการสาธิตการช่วยเหลือนักบินด้วยเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแบบล่าสุดของกองทัพอากาศ แบบ แอร์บัส EC-725 คาราคัล ที่สาธิตสมรรถนะการบินด้วยการฮ๊อบลอยตัวแบบอัตโนมัติ สามารถต้านแรงลมและลอยตัวอยู่เหนือพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างมั่นคงโดยไม่เสียการทรงตัวเลย สร้างความเชื่อมั่นให้กับอากาศยานแบบนี้ได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ยังเป็นการเปิดตัวระบบอาวุธที่เราอาจไม่ได้เห็นคุ้นตากันนักเนื่องจากเป็นระบบที่ไม่เคยเปิดแสดงต่อสาธารณะชนมาก่อน เช่นการติดตั้งการโหลดอาวุธปล่อยต่อต้านเรือแบบ RB-15F บนกริปเป้น ซึ่งทำให้ JAS-39 ของฝูงบิน 701 เป็นฝูงบินเดียวที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยสมรรถนะสูงนี้ของกองทัพอากาศ และที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เปิดตัวพร้อมกับการแสดงการบินที่ดอนเมือง คือ หมวกบินรุ่นใหม่ แบบ คอบบร้า ซึ่งช่วยเสริมขีดความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศของกริปเป้นให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยแปลกตาทำให้เมื่อเหล่านักบินที่ทำการบินสาธิตในวันนี้เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานจึงเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมงานและเด็กต่างมารุมล้อมขอถ่ายภาพนักบินกันอย่างอบอุ่น ด้วยรูปทรงที่แปลกตา ทันสมัย ยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ของการเป็นกองทัพอากาศยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน

ระบบอาวุธใหม่อีกแบบที่เราได้เห็นอย่างใกล้ชิดในวันนี้คือ KS-1C นับเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่มีพิสัยยิงไกลสุดของประเทศไทยด้วยระยะหวังผลที่ 50 กิโลเมตร นี่เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งที่ 2 แล้วหลังจากกองทัพอากาศนำเข้าประจำการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มีการยกแท่นยิงในตำแหน่งเตรียมยิง ทำให้เห็นรูปทรงของตัวจรวดได้อย่างชัดเจน ซึ่งลูกที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นลูกฝึกสำหรับการโหลดที่มีมิติเท่าลูกจริงทุกประการเพียงแต่มีการถ่วงน้ำหนักภายในให้มีน้ำหนักเท่าลูกจริงโ ดยไม่มีชุดหัวรบและดินขับอยู่ภายใน

แม้จะมีอากาศยานที่นำมาจัดแสดงไม่มากแบบนักหากเทียบกับการจัดแสดงของส่วนกลาง แต่สำหรับในพื้นที่แล้วกิจกรรมงานวันเด็กของกองบินนับได้ว่ามีองค์ประกอบของการจัดแสดงงานการบินที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการจัดการบริหารห้วงอากาศให้มีกิจกรรมการบินได้ตลอดทั้งวัน มีอากาศยานที่ทันสมัยมาแสดงการบินได้อย่างตื่นตาตื่นใจ เด็กๆ และผู้ชมสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของการบินได้อย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจในกิจกรรมการบินของกองทัพอากาศกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี /ที่มา: ThaiArmedForce.com

ภาพความคืบหน้าโครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง)

อัพเดทภาพความคืบหน้าโครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง) ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช..

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2561

18 มกราคม 2561..พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2561 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พิธีดังกล่าวจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย /ที่มา: Sompong Nondhasa

3 รถถังหลักของกองทัพบกไทย ในงานวันกองทัพไทย

3 รถถังหลัก ของกองทัพบกไทย จากซ้าย M60A3 TIFCS, OPLOT-T และ VT-4 ในงานวันกองทัพไทย ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ /Photo Sompong Nondhasa

ภาพถ่ายสวยๆ ของ F-5T Tigris

ภาพถ่ายสวยๆ ของ F-5T Tigris ณ กองบิน 21 >> โดย Natee Sukcharoen