หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

กองทัพเรือ จะทำการทดสอบเรือ ต.๙๙๔


กองทัพเรือ จะทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ของ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เรือ ต.๙๙๔) ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔  ก่อนจะส่งมอบให้กองเรือยุทธการไว้ใช้ประจำการ โดยในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เรือ ต.๙๙๔ จะออกเดินทางจาก อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้นจะออกจากท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อไปทำการทดสอบระบบเครื่องจักร เรดาร์ การทรงตัว ความเร็ว และทดสอบอาวุธในทะเล

        
ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัด เรือ ต.๙๙๑ เป็นเรือสังเกตการณ์สำหรับสื่อมวลชน โดยเรือ ต.๙๙๑ นั้น เปรียบได้กับเป็นเรือพี่ ของเรือ ต.๙๙๔ เพราะ ต่อจากอู่ทหารเรือธนบุรี ก่อนหน้าเรือ ต.๙๙๔ และเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบสร้างเรือ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางกระดูกงู และปล่อยเรือลงน้ำ โดยการทดสอบเรือ ต.๙๙๔ ในครั้งนี้ เรือ ต.๙๙๔ เรือ ต.๙๙๕ และเรือ ต.๙๙๖ จะทำการแล่นเรือพร้อมกันในทะเลเพื่อบันทึกภาพ (ที่มา : อจปร.อร.)


ข่าวจาก: ข่าวกองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น