หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยังจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 เวลา 1400 น.
เกี่ยวกับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ..
1. หน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้ง :
        หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.)
2. เรือฝึก :
        ร.ล.นเรศวร ร.ล.กระบุรี และ ร.ล.กระบี่  รวม  3 ลำ
3. เส้นทางการเดินเรือ :
        ฐท.สส. - จาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – กูชิง (มาเลเซีย) – ชางงี (สาธารณรัฐสิงคโปร์)  – ฐท.สส.  ระยะทาง 5,440 ไมล์
4. ระยะเวลาการฝึก :
        45 วัน ระหว่าง 8 ก.พ. – 24 มี.ค.59
5. การบรรจุกำลังพล : 699 คน

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb19_2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น