หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบไปยังจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 20 ก.พ.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb20.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น