หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ...


"เรือรบอาเซียน" พร้อมสวนสนามทางเรือ
เรือหลวงถลาง พร้อมรับพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ


เรือหลวงถลาง พร้อมรับพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 20 พ.ย.60 นี้


มหกรรมทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017


ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017

PHOTO GALLERY*** : INTERNATIONAL FLEET REVIEW 2017

ครั้งแรกในเมืองไทย เรือรบ 38 ลำ จากนานาชาติ ลอยลำเหนืออ่าวพัทยา ซ้อมใหญ่งานสวนสนามทางเรือ ก่อนวันจริง 20 พฤศจิกายน โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ( ข้อมูล/ภาพ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ)

วันนี้ (18 พ.ย.60) เวลา 09.00 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจความพร้อม และการซ้อมสวนสนามทางเรือ เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยได้ตรวจความพร้อม ณ แหลมบาลีฮาย ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ลงเรือหลวงถลาง ซึ่งเป็นเรือประธานในการสวนสนามทางเรือ ทำการซ้อมตามรูปแบบและกำหนดการเสมือนจริง ณ บริเวณอ่าวพัทยา

ในการนี้ เรือต่างประเทศที่เตรียมมาร่วมการสวนสนามทางเรือ ที่กองทัพเรือไทยในฐานะเจ้าภาพได้เชิญร่วมงาน มหกรรมทางเรือนานาชาติครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน สรุปมีจำนวนเรือรบจากต่างชาติ จำนวน 25 ลำ และเรือรบของไทย 13 ลำ รวมเป็น 38 ลำ ร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือนานาชาติ จำนวน 40 ประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

พิธีการสวนสนามทางเรือ นับเป็นพิธีสำคัญของทหารเรือที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญของประเทศหรือต่างประเทศตามที่จะเห็นสมควร มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ โดยแบ่งพิธีสวนสนามทางเรือเป็น 2 ประเภท คือ Naval Vessels Parade หรือ Naval Parade และ Naval Review หรือ Fleet Review ที่ใช้ในการสวนสนามทางเรือนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนี้ เป็นการสวนสนามโดยเรือรบทั้งหมดจะทอดสมออยู่กับที่ เรือตรวจพลหรือเรือประธานซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะจะอยู่บนเรือหลวงถลาง ซึ่งจะแล่นผ่านขบวนเรือรบต่างๆ เหล่านั้น เช่นเดียวกับการตรวจพลสวนสนามทางบก

การที่กองทัพเรือ เลือกเรือหลวงถลางเป็นเรือประธานในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติครั้งนี้ เป็นเรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด โดยทำหน้าที่ควบคุมเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้นในการปฏิบัติการ และสนับสนุนการส่งกำลังให้แก่เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด ผ่านการปฏิบัติราชการที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้จะขึ้นระวางมาแล้วกว่า 37 ปี แต่ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ สะท้องถึงสมรรถภาพของเรือที่ต่อใช้เองในประเทศ และการดูแลรักษาเรือของกำลังพลประจำเรือเป็นอย่างดี ถือเป็นความภาคภูมิใจ และแสดงออกให้นานาชาติเห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือ นับเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพึ่งพาตนเอง และความพอเพียงมาใช้

INTERNATIONAL FLEET REVIEW 2017 "การต้อนรับเรือรบประเทศต่างๆ"

คณะผู้แทนของกองทัพเรือไทย ให้การต้อนรับเรือจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาถึง..
มหกรรมทางเรือนานาชาติเริ่มแล้ว เรือรบทยอยเข้าน่านน้ำไทย เรือรบบรูไนเทียบท่าลำแรก... วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.15 น. เรือรบลำแรก KDB. DARUTTAQWA จากประเทศบรูไน ได้เข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสธนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ นาวาเอก ตติศักดิ์ กอประเสริฐ รอง เสธนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และ นาวาเอก พิสิษฐ์ จตุรัสกรพัฒน์ ผู้บังคับหมวดเรือ ที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ LCDR.RASMAM BIN PUTEH ผู้บังคับการเรือ และในเวลา 08.55 น. เรือรบ VPN Ly Thai To จากเวียดนาม ได้เข้ามาเทียบท่าเป็นลำดับต่อมา
เรือพิฆาตญี่ปุ่นเดินทางถึงประเทศไทย พร้อมร่วมในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน….วันนี้ (15 พ.ย.60) เวลา 09.45 น. เรือ JS OONAMI (DD-111) ซึ่งเป็นเรือชั้นพิฆาต กองทัพเรือญี่ปุ่น เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต กองเรือยุทธการ และคณะ ให้การต้อนรับ Cdr.HIROTAKA OKUMURA ผู้บังคับการเรือ โดยเรือพิฆาต JS OONAMI พร้อมเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ :ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

PHOTO GALLERY** : INTERNATIONAL FLEET REVIEW 2017

09/11/2017 ภาพจากเรือหลวงแหลมสิงห์ การซักซ้อมมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีก่อตั้งอาเซียน IFR2017 
Admin NAV 561/ ภาพถ่ายจาก: 13maysa

PHOTO GALLERY* : INTERNATIONAL FLEET REVIEW 2017

วันนี้ (9 พ.ย.60) กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการซ้อมสวนสนามทางเรือ ในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยได้ทำการซ้อมตามรูปแบบและกำหนดการเสมือนจริง มีเรือหลวงถลาง เป็นเรือประธานในการตรวจพลสวนสนาม ภาพ.. พ.จ.ต.วิศรุต เหมือนหมาย /ที่มา: Sompong Nondhasa

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

15 Nov 2017, The Royal Thai Navy hosted a rehearsal for the upcoming events of the International Fleet Review 2017 between 13-22 Nov 2017. The rehearsal consisted of the Search and Resuce demonstration and the Pattaya City Parade, which participated by the RTN soldiers, RTN nursing cadets and the RTN Band, as well as a Fancy Drill performance.
Despite the unusally heavier rain, the rehearsal was done to ensure the best performance from RTN as the host and for the reputation of Thailand.

15 พ.ย.60 กองทัพเรือทำการซักซ้อมกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การเดินพาเหรดทางบก ประกอบด้วย กำลังพลจากกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ บรรเลงเพลง โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ และการแสดงแฟนซีดรีลจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร่วมซักซ้อมด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท อย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อ ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา
ถึงแม้สภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เราก็ยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุภารกิจและชื่อเสียงของประเทศไทย ต่อไปพิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4

วันนี้ (15 พ.ย.60) เวลา 10.15 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในการเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ย.60 ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Beach Hotel และ ลานกิจกรรมตะวันนา ไนท์บาซ่า พัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียม ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในด้านการปาฐกถาพิเศษ จัดให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐ กับการสนับสนุนการลงทุน EEC และแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงโอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
@ตอนหนึ่ง